۱۳۹۱ تیر ۱۲, دوشنبه

احمدی نژاد جان تنها این تپه مانده ! سال آخری این تپه را هم گل کاری بفرما و بعد برو !
می دونم خودت رو به خریت زدی و در واقع نیستی . اگه ایران تو این سی سال دو سیاستمدار به خودش دیده باشه ، اولیش اکبر کوسه هست و دومیش محمود شپشو . خودت رو دست کم نگیر . تو این هفت هشت سال کمتر تپه ای از گل کاریت در امان بوده . این همه بیش فعالی از همه بر نمی آید . البته از حق نگذریم گل کاری های خوب هم کم نداشتی . چه کسی می تونست این همه آخوند ها رو خوار و ذلیل کنه و رسما از حکومت بندازشون بیرون و هر روز محدودترشون کنه ؟ چه کسی جرات داشت که سوخت رو سهمیه بندی کنه و جلوی قاچاق ملیون ها لیتر بنزین رو به خارج بگیره ؟ چه کسی به مخیله اش خطور می کرد که یک بار برای همیشه اقتصاد ایران رو از شر سوبسید های نفتی نجات بده ؟ درسته که همه رو در زمان اشتباه ولی به هر حال انجام دادی . یک کار دیگه هم مونده . این یکی رو هم انجام بده و بعد برو ! شاید رایی هم برای مشایی جون و فرقه انحرافی اش جمع شد . طرحش هم آماده است و مدت هاست که خاک می خورد و فقط به آدم احمق و تخم گنده ای مثل تو نیاز دارد تا اجراییش کند . بیا و تو یه طرح ضربتی در مدت یکی دو هفته هر چی افغانی تو ایران هست رو بریز تو افغانستان ! برای این کار باید امکانات کشور بسیج بشن . بیرون کردن سه ملیون نفر تو نیم ماه کار کمی نیست ، و حتما دولت افغانستان اعتراض خواهد کرد . احتمالا فحش و فضاحت هم زیاد خواهی شنید ولی به تخمت ! فوقش مقام معظم میاد و تو یه خطبه خواهان این میشه که با همسایگان مسلمان افغانی به صورت انسانی و قانونی برخورد بشه . ولش کن ... بعد از خطبه هم یکی دو هفته دیگه فرصت خواهی داشت . اگه بتونی این طرح رو تو کمتر از دو هفته و با تلفات زیر چهار رقم (زیر نیم درصد) اجرا کنی مطمئن باش که خطر زیادی تهدیدت نمی کنه . از برداشتن سوبسید بنزین و نون که خطرناک تر نیست . فوقش یه استیضاح نیم بند و یه پوزش و یه فرصت دیگه برای به سخره گرفتن مجلس ، فوقش قول می دی که به صورت قانونی به وضعیت افغانی هایی که حالا اون ور مرزن رسیدگی کنی . قولم که بلانسبت مثل بادی می مونه که برای عوض کردن فضا خارج می شود . عوضش دیگه این سه ملیون افغانی اون ور مرزن ! جان تو بیا و این یکی تپه را هم گل کاری بکن و بعد برو . این همه فحش خوردی دو سه تا هم روش . کلی می تونی با این کارت خبر ساز بشی . می تونی در صدر اخبار قرار بگیری . حتی می تونی این سه ملیون مرد و زن و بچه رو نیروی کار فرض کنی و اعلام کنی که سه ملیون فرصت شغلی ایجاد کرده ای و سه ملیون رای اضافه برای مشایی بخری . یه کم رو این پیشنهاد فکر کن . پیشنهاد خوبیه و اجراش فقط از کسی مثل تو بر میاد که در عین باهوشی خود را به احمقی زده است